سری ۶۴۰ چهار کانال

 • عرض ۶۰ میلیمتر و ۴ اتاقک جهت عایق بندی بهینه
 •  ضخامت دیواره های خارجی استاندارد
 •  دارای لاستیک های درزبندی ( امکان استفاده از لاستیک های T.P.V و E.P.D.M )
 •  کانال مخصوص و تعبیه شده جهت تخلیه آب باران
 •  امکان نصب زهوارهای شیشه برای ضخامت های۴ و ۲۰ میلیمتر جهت عایق بندی بهینه صدا و گرد و خاک
 •  عدم نیاز به سرویس های دوره ای و رنگ کاری طی سالیان طولانی
 •  عدم زنگ زدگی و پوسیدگی
 •  امکان تهیه در رنگ های مختلف بصورت پوشش لمینیت ( ضلع داخلی یا بیرونی و یا هر دو ضلع پروفیل)
 •  امکان تهیه با لاستیک های سرخود از جنس T.P.V
 •  سطحی صاف و صیقلی با حداکثر شفافیت وسفیدی ( در مورد پروفیلهای سفید رنگ)
 •  امکان نصب تمامی یراق آلات استاندارد ( یک جهت بازشو / دوجهت بازشو / فولکس واگنی)